Nudist.no

For nudister!

Lover og regler

Nakenbading og nakensoling er ikke forbudt i henhold til norsk lov så lenge dette ikke er til sjenanse for andre. For å bli straffet for dette må du bryte straffeloven § 201 som lyder slik:

".§ 201. Den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd
a)    på offentlig sted,
b)    i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket til det, eller
c)    i nærvær av eller overfor barn under 16 år,

straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år.

Atferd som nevnt i første ledd bokstav b og c anses forøvet overfor noen også når den er forøvet gjennom bruk av telefon, Internett eller annen elektronisk kommunikasjon. "

Du kan med andre ord bade og sole deg naken så lenge du befinner deg i områder med relativt lite folk hvor det er liten fare til at din oppførsel skal føre til sjenanse ovenfor andre. Så lenge du dekker deg til dersom noen "løper på deg" og forøvrig viser naturlig folkevett har du lite å frykte i forhold til lovens lange arm.

Ovenstående gjeleder for Norge. Når det gjelder utlandet er regelverket svært varierende. Spesielt i muslimske land skal du være veldig forsiktig og foreta grundige undersøkelser for du forsøker deg på å praktisere naturisme. I mange muslimske land blir heller ikke toppløs soling/ bading akseptert.


Copyrighted content. All Rights Reserved.